چه نوع تشکی مناسب شماست؟

خوابدونی یک فروشگاه تخصصی تشک است، این سوالات طراحی شده تا نیاز شما با مشخصات فنی تشک های موجود در سایت ما منطبق شوند. نتیجه نهایی مجموعه ای از تشک هایی خواهد بود که با ضریب اطمینان بالا مطابق خواسته شما است.

قسمت 1

نحوه خواب شما

به سوالات زیر درمورد نحوه خواب خود پاسخ دهید.

برو پایین

سوال 1/7

معمولا در چه حالتی میخوابید؟

آیا شما روی شکم میخوابید؟ یا به پشت؟اگر در حالت های متغیر میخوابید، میتوانید بیش از یک انتخاب داشته باشید.

به پشت

روی شکم

به بغل

رد کن!

سوال 2/7

با تشک سفت راحترید یا تشک نرم؟

ترجیح شما سطح سفت است؟ یا سطح نرم؟ یا متوسط؟ میتوانید چند انتخاب داشته باشید.

سفت

متوسط

نرم

رد کن!

سوال 3/7

دوست دارید جای خواب شما سرد باشد یا گرم؟

سرد

گرم

رد کن!

سوال 4/7

معمولا کدام قسمت بدن شما درد میکند؟

بعد از بیدار شدن معمولا در کدام ناحیه احساس درد میکنید؟

گردن

لگن

شانه

کمر

رد کن!

قسمت 2

شخصی سازی تشک

با پاسخ به سوالات خود به ما کمک کنید تا تشک مناسب را پیشنهاد دهیم.

برو پایین

سوال 5/7

وزن شما چقدر است؟

وزن شما متغیر مهمی برای انتخاب تشک است

وزنرد کن!

سوال 6/7

دنبال چه سایز تشکی هستید؟

تشک دو نفره؟ یه تک نفره؟ انتخاب کنید.

نوجوان
80x180

یک نفره
90x200

یک نفره بزرگ
120x200

یک و نیم نفره
140x200

دو نفره
160x200

دونفره بزرگ
180x200

رد کن!

سوال 7/7

چه بودجه ای برای تهیه تشک در نظر گرفته اید؟

محدوده قیمتی مورد نظرخود را انتخاب کنید

زیر 2 میلیون تومان
بین 2 تا 5 میلیون تومان
بین 5 تا 8 میلیون تومان
بیشتر از 8 میلیون تومان
فرقی نمیکند