مشخصات تشک

محدوده قیمت

اندازه

70x130 کودک
80x180 نوجوان
90x200 یک نفره کوچک
120x200 یک نفره بزرگ
140x200 یک و نیم نفره
160x200 دو نفره
180x200 دو نفره بزرگ
اندازه 100x200

درجه سختی

نرم
نسبتا نرم
متوسط
نسبتا سفت
سفت

نوع تشک

فنری
طبی فنری
طبی
مموری فوم
فنر منفصل

برند

پرخواب
رویال
سالویا
پارمیس
رویا
خوشخواب

مشکل ارتوپدیک

مناسب کمر درد
مناسب سیاتیک
مناسب تنگی کانال نخاع
مناسب درد شانه و گردن
مناسب افراد بیمار
مناسب زخم بستر
مناسب گودی کمر

خرید تشک متوسط

20 نتیجه

تشک طبی فنری خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی فنری خوشخواب

از:

1,581,000

تومان

7%

1,700,000

5y

گارانتی

24

cm

ضخامت
تشک سوپر طبی فنری آرمیتا رویال
رویال
تشک سوپر طبی فنری آرمیتا رویال

از:

1,764,000

تومان

10%

1,960,000

5y

گارانتی

29

cm

ضخامت
تشک طبی فنری بونل 3 رویا
رویا
تشک طبی فنری بونل 3 رویا

از:

2,427,975

تومان

5y

گارانتی

24

cm

ضخامت
تشک سوپرکلاس سافت خوشخواب
خوشخواب
تشک سوپرکلاس سافت خوشخواب

از:

2,418,000

تومان

7%

2,600,000

5y

گارانتی

20

cm

ضخامت
تشک اولترا 5 رویا
رویا
تشک اولترا 5 رویا

از:

3,199,150

تومان

6y

گارانتی

24

cm

ضخامت
تشک طبی مدیکال 4 رویا
رویا
تشک طبی مدیکال 4 رویا

از:

3,452,575

تومان

4y

گارانتی

22

cm

ضخامت
تشک سوپر طبی پد دار آناهیتا رویال
رویال
تشک سوپر طبی پد دار آناهیتا رویال

از:

3,294,000

تومان

10%

3,660,000

8y

گارانتی

28

cm

ضخامت
تشک طبی فنری فرست کلاس خوشخواب
خوشخواب
تشک طبی فنری فرست کلاس خوشخواب

از:

3,534,000

تومان

7%

3,800,000

5y

گارانتی

27

cm

ضخامت
تشک سوپر طبی فنری اولترا کلاریسا رویال
رویال
تشک سوپر طبی فنری اولترا کلاریسا رویال

از:

3,528,000

تومان

10%

3,920,000

10y

گارانتی

29

cm

ضخامت
تشک طبی فنری آنا سالویا
سالویا
تشک طبی فنری آنا سالویا

از:

3,654,900

تومان

7%

3,930,000

7y

گارانتی

24

cm

ضخامت
تشک طبی فنری لیلیان سالویا
سالویا
تشک طبی فنری لیلیان سالویا

از:

3,980,400

تومان

7%

4,280,000

7y

گارانتی

24

cm

ضخامت
تشک سوپر طبی پددار کلاریسا رویال
رویال
تشک سوپر طبی پددار کلاریسا رویال

از:

4,068,000

تومان

10%

4,520,000

10y

گارانتی

29

cm

ضخامت
تشک اولترا 1 رویا
رویا
تشک اولترا 1 رویا

از:

5,192,487

تومان

8y

گارانتی

32

cm

ضخامت
تشک طبی فنری سارین سالویا
سالویا
تشک طبی فنری سارین سالویا

از:

5,710,200

تومان

7%

6,140,000

10y

گارانتی

30

cm

ضخامت
تشک هایکلاس مموری فوم خوشخواب
خوشخواب
تشک هایکلاس مموری فوم خوشخواب

از:

6,045,000

تومان

7%

6,500,000

7y

گارانتی

28

cm

ضخامت
تشک طبی فنری پددار پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری پددار پرخواب

از:

6,800,000

تومان

4y

گارانتی

25

cm

ضخامت
تشک سوپر طبی فنری پد دار پرخواب
پرخواب
تشک سوپر طبی فنری پد دار پرخواب

از:

7,900,000

تومان

5y

گارانتی

30

cm

ضخامت
تشک طبی فنری مموری فوم پرخواب
پرخواب
تشک طبی فنری مموری فوم پرخواب

از:

9,100,000

تومان

6y

گارانتی

25

cm

ضخامت
تشک طبی فنری ارتوپدیک 1 پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری ارتوپدیک 1 پارمیس

ناموجود

5y

گارانتی

23

cm

ضخامت
تشک طبی فنری ارتوپدیک پارمیس
پارمیس
تشک طبی فنری ارتوپدیک پارمیس

ناموجود

5y

گارانتی

23

cm

ضخامت