مشخصات تشک

محدوده قیمت

جنس

ام دی اف ملامینه
چوبی
فلزی

طراحی

مدرن
کلاسیک

نوع

دیواری
ساده
داشبوردی
کنسولی
نشیمن دار
سه تیکه

رنگ

سفید
فندقی
گردوئیی
سفید فندوقی
سفید گردوئیی

برند

سازیما
خوابدونی

خرید جاکفشی سفید فندوقی

25 نتیجه

جاکفشی داشبوردی دو درب طرح ایکیا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی دو درب طرح ایکیا

از:

1,050,000

تومان

جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا افقی
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا افقی

از:

1,150,000

تومان

جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا

از:

1,150,000

تومان

جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا کشودار
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا کشودار

از:

1,400,000

تومان

جاکفشی ساده کشو دار ونیز 50
خوابدونی
جاکفشی ساده کشو دار ونیز 50

از:

1,600,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 3 درب النا 50
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 3 درب النا 50

از:

1,600,000

تومان

جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا 70 کشودار
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی دو درب مدل النا 70 کشودار

از:

1,650,000

تومان

جاکفشی داشبوردی چهار درب طرح ایکیا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی چهار درب طرح ایکیا

از:

1,750,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 4 درب النا دستگیره چوبی
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 4 درب النا دستگیره چوبی

از:

1,800,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 3 درب النا پاسنگ دار
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 3 درب النا پاسنگ دار

از:

1,800,000

تومان

جاکفشی داشبوردی سه درب النا 70
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی سه درب النا 70

از:

1,800,000

تومان

جاکفشی کنسولی کشو دار ونیز 70
خوابدونی
جاکفشی کنسولی کشو دار ونیز 70

از:

1,850,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 3 درب نشیمن دار النا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 3 درب نشیمن دار النا

از:

2,050,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 4 درب کشودار النا دستگیره چوبی
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 4 درب کشودار النا دستگیره چوبی

از:

2,250,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 4 درب کشودار النا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 4 درب کشودار النا

از:

2,250,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 3 درب افقی کشودار مدل النا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 3 درب افقی کشودار مدل النا

از:

2,300,000

تومان

جاکفشی داشبوردی شش درب ایکیا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی شش درب ایکیا

از:

2,550,000

تومان

جاکفشی نشیمن دار ملینا 140
سازیما
جاکفشی نشیمن دار ملینا 140

از:

2,600,000

تومان

جاکفشی کنسولی کشو دار مدل ونیز 100
خوابدونی
جاکفشی کنسولی کشو دار مدل ونیز 100

از:

2,650,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 6 درب النا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 6 درب النا

از:

2,650,000

تومان

جاکفشی داشبوردی 6 درب کشودار النا
خوابدونی
جاکفشی داشبوردی 6 درب کشودار النا

از:

3,250,000

تومان

جاکفشی کنسولی ونیز 130
خوابدونی
جاکفشی کنسولی ونیز 130

از:

3,550,000

تومان

جاکفشی نشیمن دار ملینا 170
خوابدونی
جاکفشی نشیمن دار ملینا 170

از:

3,650,000

تومان

جاکفشی کنسولی ونیز 150
خوابدونی
جاکفشی کنسولی ونیز 150

از:

3,700,000

تومان